Stängt för sommarledigheter t.o.m. vecka 32.
Beställningar skickas en dag ca varannan vecka.
För support, använd epost.

Ljudkort

E-post
Ljudkort för användning tillsammans med växeldekodrar eller generellt
LjudkortLjudkort

Pris 125,00 kr
Pris utan moms 100,00 kr
Beskrivning

Just nu slut pga brist på komponenter. Okänt när kortet kan återkomma i sortimentet.

Ett ljudkort i första hand avsett för användning tillsammans med t.ex. servodekodern.
Om bommarna på en järnvägsövergång styrs av servo/servodekodern så kan dekodern använda detta kort för uppspelning av varningsklockor.

Kortet har 4 ingångar och när en ingång triggas så spelas motsvarande ljud. Ljudet spelas så länge ingången är aktiverad.
Ingången kan aktiveras på antingen hög eller låg signal.

Kortet har USB-kontakt för anslutning till en PC. Här kan egna ljud laddas till kortet med hjälp av medföljande program.
Kortet spelar MP3-filer.

Kortet har anslutning för direktkopplad högtalare, ca 8 Ohm, och har en uteffekt på ca 1watt.

Uttag för inkoppling till förstärkare finns också vilket ger ett högkvalitativt ljud.

Kortet drivs med 5volt vilket kan tas från dekodern.

Kortet kommer förladdat med inspelning av:
   1. Järnvägsövergången i Börringe (dubbla klockor)
   2. Perrongbommar på Svedala station
   3. Järnvägsövergång med gamla klockor i Mariefred (inspelat av Anders Svenson).
Ljuden finns förladdade men kan också hämtas här som en zip-fil.

Dessa ljud spelas när respektive ingång (1 - 4) aktiveras. Ingången aktiveras genom att ingången kopplas till 5volt.
Om de båda byglarna flyttas till höger (sett som bilden nedan) så kan ingången istället aktiveras genom anslutning till 0 (minus på 5-voltsplinten).

Om ljudkortet skall styras av t.ex. servodekodern, så ansluts t.ex. ingång 1 till servodekoderns X3. Med inställning i dekodern hur X3 skall följa ett servo, så kan man då få ljud t.ex. när servot rör sig i en riktning (sänker bommar).
Om ljudkortet används tillsammans med servodekodern så kan kortet lämpligen ta sin ström från servokortet genom att de båda korten 5-volsplint kopplas ihop.
Om korten matas med olika strömkällor, så måste kortens minus på plintarna kopplas ihop, så att de får gemensam "noll".

Lägg in egna ljud
Kortet är baserat på en litet kinesiskt kort, JQ6500.
Detta kort är ganska kompetent med bra ljud. Man kan lägga in egna mp3-filer genom att ansluta det via USB till en windows-dator.
Nackdelen med kortet är att programmet för att ladda filer är på kinesiska! Se instruktionen längre ner för hur man laddar filer.

 

Att ladda in egna filer.

Anslut kortet med en USB-micro-kabel till en Windows-dator.
Kortet kommer att synas som en ny disk.
Öppna disken - antingen startar nu laddprogrammet automatiskt eller så öppnas disken med programmet synligt. Om inte programmet startats så starta det från den öppnade disken.

Programmet öppnar ett fönster med flikar.
(1) Välj den andra fliken set från vänster.
(2) Tryck på knappen.

Nu kommer "filsökaren" upp. Leta upp de filer som ska laddas.

När alla filer kommit med så ser fönstret ut som nedan.

Byt till den första fliken (1) och ladda sedan in filerna genom att trycka på knappen (2).
Efter en liten stund börjar laddningen och då fylls den den nedre rutan grön.
När texten kring knappen ändrats är filerna laddade.
Det kan ta en stund innan laddningen kommer igång.

 

Stäng disken och koppla ur USB-kabeln. Kolla att ljuden kommit in som tänkt.
OBS, programmet laddar disken med de ljud som valts och skriver över gamla.