Servodekoder 5

E-post
Växeldekoder för växlar utrustade med RC-servon
Servo5 decoder

Pris 360,00 kr
Pris utan moms 288,00 kr
Beskrivning

En dekoder för växelstyrning på modelljärnvägen.

Dekodern kontrollerar upp till 5 servon och hanterar också ev. polarisering av växlarna.

Omläggning av växlarna styrs lokalt med knappar och/eller från växelpanel eller dator via LocoNet.

Alla inställningar görs via LocoNet, t.ex. mha mobiltelefon och bluetooth-gränssnittet.

Mycket enkel att handha men ändå rikligt utrustad med inställningsmöjligheter.

Full kompatibel med LocoNet och kan alltså användas tillsammans med andra loconet-produkter på marknaden.

Spänningsaggregat på 5V, 1-2 A skall användas och medföljer ej.
Spänningsaggregatet kan vara av typ "mobiltelefonladdare" och anslutas med en kontakt "USB micro" eller så kan 5volt anslutas via en skruvplint.
Flera kort kan kopplas ihop via skruvplinten och använda samma spänningsaggregat.

Funktioner:

- Styr 5 servon av den typ som används i RC-hobbyn.

- hanterar polarisering av växlarnas mittstycke.

- ingångar för trycknappar/switchar för lokal omläggning av växlarna.

- inställbar hastighet för servona, dvs hur snabbt en växel skall röra sig ställs in efter eget tycke.

- servonas utslagsvinklar, riktning, polaritet etc är inställbart.

- stöd för växelvägar, dvs. en omläggningsorder kan lägga flera växlar rätt för att ge en väg fram till t.ex perrongen. 5 olika vägar med 6 växlar per väg kan ställas in. En växelväg har egen adress. Växlar som skall ingå i växelvägen kan finnas på både internt på dekodern eller externt på andra dekodrar.

- beroende mellan växlar, t.ex två växlar som ger en övergång mellan dubbelspår där den ene automatiskt kan lägga om den andra.

- låsning av växlar, t.ex om man vill använda en nyckel för att möjliggöra växling på en lastplats.

- 5 ingångar (1/0) för avkodare av spårstatus (upptaget spår). Denna funktion använder samma ingångar som knappar för lokal omläggning och dessa båda funktioner kan alltså inte användas samtidigt. 

- Avancerad regelstyrning efter händelser på modelljärnvägen där växlarna kan fås att slå om baserat på upptagna spår, signalers läge, andra växlars läge etc.

- stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

- m.m.

Regelhanteringen gör att dekodern kan användas till avancerade uppgifter som en helautomatiserade vändslingor och järnvägsövergångar!

 

 Länk till Instruktion Servodekoder

 

En demo kring omslagshastighet:

https://www.youtube.com/watch?v=9O1o7br9Reg