Här är en sammanställning över dokument relaterade till MGPs system för Banstyrning.

Vi jobbar intensivt med dessa dokument, fråga och kommentera gärna!

Översikter

Om banstyrning

Lite mer om banstyrning, dekodrar och nätverk

Vanliga frågor, FAQ

Meddelandebussen, LocoNet

Meddelanden mellan dekodrar

Instruktioner för produkter

Dekodrarna kan alla använda nätverket LocoNet, läs mer om detta i instruktionen för LocoNet

Paneldekoder

Instruktion med beskrivning av inställningar

Butikssidan

Signaldekoder

Instruktion med beskrivning av inställningar

Butikssidan

Växeldekoder Servo5

Instruktion med beskrivning av inställningar

Butikssidan

Växeldekoder Traditionella växelmotorer

Instruktion med beskrivning av inställningar

Butikssidan

Smartphone interface, Bluetoothgränssnitt mellan Banstyrningen och telefon/dator

Instruktion med beskrivning av inställningar

Butikssidan

Kort för lysdioder. LED12 och LED3

Instruktion med beskrivning av inkoppling

Butikssidan LED12

Butikssidan LED3

Kort för spåravkänning/strömdetektering

Instruktion

App för inställningar mha Android mobiltelefon/platta

Instruktion med beskrivning av inställningar

Sida för nedladdning

 

Uppdatering av dekodrar

Uppdateringspaket för dekodrarna finns för nedladdning.
För uppdatering används USB-gränssnittet.

Länk till uppdateringspaketet.

Länk till USB-gränssnittet.

 

Annat

 

Fredi with MGP programming app