Signaldekoder, US signaler

E-post
Dekoder för amerikanska signaler på modelljärnvägen

Pris 360,00 kr
Pris utan moms 288,00 kr
Beskrivning

Dekoder för att styra signaler på modelljärnvägen.

Dekodern använder LocoNet för kommunikation.

Dekodern jobbar med amerikanska signalbilder och hanterar 10 signaler med upp till 5 ljus i varje.
Tändning och släckning av ljus simulerar verklighetens mjuka övergångar. Blinktider, ljusintensitet etc. kan ställas in i dekodern.

Signalerna kan styras externt från dator eller kontrollpaneler, och/eller fungerar helt automatiskt baserat på upptagna spår, växellägen och andra signalers läge.
Använder LocoNet och fungerar tillsammans med andra enheter med loconet-stöd.

16 ingångar för avkodare av spårstatus (upptaget spår).
Stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

Spänningsaggregat på 5 volt, 1-2A skall användas, medföljer ej.
Spänningsaggregatet kan vara av typ "mobiltelefonladdare" och anslutas med en kontakt "USB micro" eller så kan 5volt anslutas via en skruvplint.
Flera kort kan kopplas ihop via skruvplinten och använda samma spänningsaggregat.

Avsedd för signaler uppbyggda med LED-ljus. Signalerna kopplas in på LED drivkort typ 3 eller 12.

 

Länk till Instruktion Signaldekoder