Stängt för sommarledigheter t.o.m. vecka 32.
Beställningar skickas en dag ca varannan vecka.
För support, använd epost.

Signaldekoder, Danska signaler

E-post
Dekoder för danska signaler på modelljärnvägen
Signal decoderSignal decoder

Pris 360,00 kr
Pris utan moms 288,00 kr
Beskrivning

OBS.
En ny version av kortet släpps under juni 2023. Detta kort kan nu strömförsörjas via LocoNet-kabeln.
Den USB-kontakt som funnits tidigare är borttagen.
Kortet har en skruvplint där 5volt kan matas som alternativ till LocoNet-matning.
Det nya kortet är svart medan det tidigare var grönt.

Dekoder för att styra signaler på modelljärnvägen.

Dekodern använder LocoNet för kommunikation.

Dekodern jobbar med danska signalbilder och hanterar 10 signaler med upp till 5 ljus i varje.
Tändning och släckning av ljus simulerar verklighetens mjuka övergångar. Blinktider, ljusintensitet etc. kan ställas in i dekodern.

Signalerna kan styras externt från dator eller kontrollpaneler, och/eller fungerar helt automatiskt baserat på upptagna spår, växellägen och andra signalers läge.
Använder LocoNet och fungerar tillsammans med andra enheter med loconet-stöd.

16 ingångar för avkodare av spårstatus (upptaget spår).
Stöd för att definiera riktningsberoende spårindikering, dvs kan indikera när ett tåg passerar ett spår i en given riktning.

Två alternativa sätt att ge dekodern ström. På kortet finns två byglar som används för att välja matning.
  1. Skruvplint finns för anslutning av 5 volt DC. Om extern matning används skall byglarna tas bort.
  2. Dekodern kan strömförsörjas via LocoNet-kabeln, om denna har tillräcklig kapacitet. Vid strömmatning från LocoNet skall byglarna sitta på plats.
För att använda strömmatning från LocoNet, rekommenderas det att använda MGP Elkort.

Avsedd för signaler uppbyggda med LED-ljus. Signalerna kopplas in på LED drivkort typ 3 eller 12.

 

Länk till Instruktion Signaldekoder