Drivkort till stegmotor

E-post
Drivkort Pololu A4988 Black Edition
pololuA4988.jpgpololuA4988.jpg

Pris 245,00 kr
Pris utan moms 196,00 kr
Beskrivning

Avsett för vändskivedekodern i de fall man skall använda en bipolär stegmotor.

Kortet är kraftfullt och anpassningsbart.

Kan användas för motorer 8-35vilt och max strömstyrka 1.2A.

Var noga med att läsa produktens manual för att förstå krav och inställningar.

Kopplas till vändskivedekodern och används då istället för dekoderns inbyggda drivsteg. Dekoderns inbyggda drivsteg fungerar med Unipolära motorer, inte Bipolära.

Mer information från tillverkaren