LED-kort, Power driver

E-post
Drivkort för allehanda saker som skall drivas via LED-seriebuss
led-power_v2.pngled-power_v2.png

Pris 120,00 kr
Pris utan moms 96,00 kr
Beskrivning

Detta drivkort ansluts på den vanliga seriebuss för lysdioder som används på Scen, Panel och Signal-dekodrar m.m.

Drivkortet gör att tyngre strömförbrukare an små lysdioder kan anslutas. Exempel på sådana är reläer och LED-strålkastare.

Kortet har tre utgångar, dvs kan styra tre olika strömförbrukare, varje utgång max 0.8A.
Vid små strömmar och en spänning på 5volt, så kan seriebussens egen ström användas. Vid större strömmar och/eller högre spänningar så ansluts annan strömkälla till kortet.

Kortet kopplas till den vanlig LED-seriebussen på t.ex. en paneldekoder och hanteras på samma sätt som LED i paneldekodern.

 

Anslutningar

 

 

LED-bussen kopplas in på anslutning "In". Denna kabel kommer från föregående LED-kort eller från den styrande dekodern.
Nästa LED-kort kopplas in från "Out" på kortet.

På den övre grå plinten kan 5volt från bussen tas ut.
Alternativt kan här kopplas in extern strömförsörjing om sådan skall användas. Observera att om extern strömförsörjing används så skall byglarna "+" och "gnd" tas bort. Det är viktigt att inte felaktig spänning kopplas in på LED-bussen vilket händer om en strömkälla ansluts här med byglarna på plats!

 

Den stora plinten till höger är utgångarna för det som skall drivas.
"1", "2" och "3" är anslutning för respektive "led", 1,2, och 3.  Dessa utgångar är av typ "open collector", dvs dom kopplar utgången till minus (GND) när dom är aktiva och dom är oinkopplade i annat fall.

GND på den stora plinten är minus (GND) till vilken "1","2" och "3" kopplar när dessa är aktiva.

"(+)" används då induktiva laster skalldriva, t.ex. reläspolar. Anslutning hit gör att den "störström" som skapas när en spole stängs av kan tas bort utan störningar.

Har man laster som kan vara störande för dekodrar och annat, så bör strömförbrukarna på kortet skiljas från övriga systemet. Detta görs isåfall genom att ta bort de båda byglarna och mata den grå plinten med späning 5-12volt.

Nedan följer ett antal exempel på inkoppling.

 

Styrning av strålkastare

Strålkastar av typ 12v eller 24v LED som man finner för köks och badrumsbelysning kan användas med kortet.
Dessa kopplas in enligt bild:

 

Styrning av MGP reläkort

MGP reläkort kan användas med detta LED-kort. På så sätt kan kraftiga strömförbrukare styras och/eller växelströmslaster.

Reläkortenkopplas in enligt bild:

Reläkorten från MGP kan drivas med ström från LED-bussen. Det görs genom att koppla "+" till reläkorten.

Observera de tre motstånd som kopplas från "+" till respektive utgång. Ett lämpligt värde på dessa är 10kOhm.

 

Styrning av vanligt relä

För att styra större laster och laster där man vill använda växelström kan vanliga reläer användas.

Observera att med reläer bör man också koppla in "(+)" för att ta bort de backströmmar som reläerna kan generera.

Man kan också överväga att ta bort byglarna för att isolera kortet från anläggningens LocoNet/dekodrar m.m. I så fall kopplar man in reläernas drivspänning även på "+/-"-plinten.