Spårdetektering 8, Diod

E-post
Strömavkännande detektorkort för 8 spår
Detector Detector

Pris 165,00 kr
Pris utan moms 132,00 kr
ConnectionsConnections
Beskrivning

Beskrivning

Kort som känner av närvaron av ett tåg på spåret genom tågets strömförbrukning.

Kortet ansluts genom att ena sidan av spåret ansluts till en av de 8 utgångarna "A".  Båda matningsledningarna för spårström skall anslutas till ingångsplinten märkt "A" och "B".
Kortets funktion bygger på ett litet spänningsfall över dioder. Spänningfallet på körströmmen blir vid normal drift cirka 0.3 volt.

Kortet tar sitt behov av strömförsörjning från spårströmmen och behöver ingen annan strömförsörjning.

Kortet är isolerat mot dekodersidan via optokopplare.

Kortet har anslutning för 8 spår.

Utgångarna på kortet ansluts till ingångar på dekodrarna Servo5 eller Signal10.

Kortet detekterar väldigt låga strömmar, neråt ca 0.3mA

Utgångar mot dekoder är  sk. "open collector".

 

Exempel med inkoppling på tre spår (klicka på bilden för större bild):

Inkoppling till tre spår