Stängt för sommarledigheter t.o.m. vecka 32.
Beställningar skickas en dag ca varannan vecka.
För support, använd epost.

Elkort

E-post
Distributionskort för strömförsörjning
ElkortElkort

Pris 110,00 kr
Pris utan moms 88,00 kr
Beskrivning

Om flera dekodrar används kan det vara skönt att begränsa behovet av aggregat för strömförsörjning.

Detta kort matas med 12 Volt och har ett antal uttag för 5 Volt.
Omvandlingen till 5 volt sker med sk switchad teknik vilket innebär små förluster.

Flera kort kan kopplas samman till gemensam strömförsörjning.
I modulsammanhang ger kortet möjlighet att försörja t.ex. en station bestående av flera sektioner, med el från ett aggregat.
Korten kan sammankopplas antingen via en special strömkabel, eller via LocoNet-kabeln.
OBS, om LocoNet används med centralenhet så skall INTE loconet användas för att distribuera strömbehovet! Om däremot dekodrarnas LocoNet används som lokalt självständigt LocoNet så kan LocoNet-kabeln användas för strömförsörjningen.

I den följande figuren är tre elkort hopkopplade via LocoNet-kabeln. Ett av korten har tillkopplad strömförsörjning 12volt.


Notera att "LocoNet termineringskortet" (uppe till vänster) inte har den vanliga egna strömförsörjningen inkopplad. Istället tar även detta sitt strömbehov från LocoNet-kabeln.

Kortet levereras med en skruvplint och DC kontakt 5.5/2.1 för 12 volt, samt 3 skruvplintar för 5 volt.
Kortet kan utökas med ytterligare en skruvplint för 12volt och 3 för 5volt.
Kortet levereras utan strömförsörjning.
Kortets mått 86*50mm.

För mer information se instruktionen.