Elkort

E-post
Distributionskort för strömförsörjning
ElkortElkort

Pris 110,00 kr
Pris utan moms 88,00 kr
Datum då produkten är tillgänglig: 2024-02-26
Beskrivning

Om flera dekodrar används kan det vara skönt att begränsa behovet av aggregat för strömförsörjning.

Detta kort matas med 12 Volt och har ett antal uttag för 5 Volt.
Omvandlingen till 5 volt sker med sk switchad teknik vilket innebär små förluster.

Flera kort kan kopplas samman till gemensam strömförsörjning.
I modulsammanhang ger kortet möjlighet att försörja t.ex. en station bestående av flera sektioner, med el från ett aggregat.
Korten kan sammankopplas antingen via en special strömkabel, eller via LocoNet-kabeln.
OBS, om LocoNet används med centralenhet så skall INTE loconet användas för att distribuera strömbehovet! Om däremot dekodrarnas LocoNet används som lokalt självständigt LocoNet så kan LocoNet-kabeln användas för strömförsörjningen.

I den följande figuren är tre elkort hopkopplade via LocoNet-kabeln. Ett av korten har tillkopplad strömförsörjning 12volt.


Notera att "LocoNet termineringskortet" (uppe till vänster) inte har den vanliga egna strömförsörjningen inkopplad. Istället tar även detta sitt strömbehov från LocoNet-kabeln.

Kortet levereras med en skruvplint och DC kontakt 5.5/2.1 för 12 volt, samt 3 skruvplintar för 5 volt.
Kortet kan utökas med ytterligare en skruvplint för 12volt och 3 för 5volt.
Kortet levereras utan strömförsörjning.
Kortets mått 86*50mm.

För mer information se instruktionen.