Elanslutning på tråd, Hona, 5.5*2.1

E-post
Elanslutning för normala nätadapters, Hona
Ingen bild har valts

Pris 6,00 kr
Pris utan moms 4,80 kr
Beskrivning

Elanslutning för normala nätadapters. Används t.ex. för att ansluta en vanlig nätadapter till modelljärnvägen.

Hona på 25cm sladd.